วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การเพื่อวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

 วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น.

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ นายสมยศ สุภาษี ครูรักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานอำนวยการ และคณะครูฝ่ายงานวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น