วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น.

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ พร้อมครูหัวหน้าฝ่ายและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ ห้องลีลาวดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น