วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

การประชุมการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ร่วมประชุมการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560ขอส่งแบบกรอกมาตรฐานและร่องรอยหลักฐานโดย Save link มาในความคิดเห็นนะคะ
ช่วยแจ้งด้วยว่ามาตรฐานไหนส่งแล้ววันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559