วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

คณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ

 

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ

เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องศาสตร์พระราชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น