วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินห้องเรียนคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  

นายณรงศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินห้องเรียนคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น