วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ติดตามข้อมูลข่าวสารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ที่นี่คะ


3 ความคิดเห็น:

 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครูสุภาวดี ค่ะ
  https://drive.google.com/file/d/1r9oCisNLsCzTpMsfb6JaiRLVSo8trUMw/view

  ตอบลบ
 2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
  https://drive.google.com/file/d/1rKUKQY8gS2kPR8ZcJKw9lB7cOG9i5Prl/view?usp=sharing
  https://drive.google.com/file/d/1ohCVTxz7nDtsCadwdBBobzEGmpN9z2KK/view?usp=sharing

  ตอบลบ
 3. โครงกาจัดทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  https://drive.google.com/drive/folders/1aHylaUXMOgwrbM4ou6PF6cigO33v7qeS

  ตอบลบ