วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560ขอส่งแบบกรอกมาตรฐานและร่องรอยหลักฐานโดย Save link มาในความคิดเห็นนะคะ
ช่วยแจ้งด้วยว่ามาตรฐานไหนส่งแล้ว21 ความคิดเห็น:

 1. https://drive.google.com/file/d/0B045XBQQsHw7X0g5OWdmS3NlT00/view?usp=sharing
  มาตรฐานที่ 7

  ตอบลบ
 2. https://drive.google.com/file/d/0B045XBQQsHw7Q0xlWXE2N3prZXc/view?usp=sharing
  มาตรฐานที่ 7 excel

  ตอบลบ
 3. https://drive.google.com/drive/folders/0B0SYlBL0okitd3N6dUdZSnp1U1U
  มาตรฐานที่ 9

  ตอบลบ
 4. https://drive.google.com/file/d/0B4UubqmImEvqUEVQbjg0LUpKQ1k/view?usp=sharing

  ตอบลบ
 5. มาตรฐานที่ 1 https://drive.google.com/file/d/0B_cVS6gTRKGRTmpreTl0OUVVY2M/view?usp=sharing

  ตอบลบ
 6. มาตรฐานที่ 13 https://drive.google.com/file/d/0B5QVALTEorGAeEJTSEFoMVE5OUE/view?usp=sharing

  ตอบลบ
 7. มาตรฐานที่ 12 https://drive.google.com/file/d/0B5QVALTEorGAeEJTSEFoMVE5OUE/view?usp=sharing
  https://drive.google.com/file/d/0B5QVALTEorGALU96Y1hnSHVjbWM/view?usp=sharing

  ตอบลบ
 8. มาตรฐานที่ 14 https://drive.google.com/file/d/0B5QVALTEorGAbGRIWUlUb2JpVzQ/view?usp=sharing
  https://drive.google.com/file/d/0B5QVALTEorGATng3a2dMb1NEeDA/view?usp=sharing

  ตอบลบ
 9. ส่งมาตรฐานที่ 9
  https://drive.google.com/drive/folders/0B0SYlBL0okitd3N6dUdZSnp1U1U

  ตอบลบ
 10. https://drive.google.com/drive/folders/0B8wEISv8A5nvWUg4bjhDZmFGTjA?usp=sharing

  ตอบลบ
 11. มาตรฐานที่ 4
  https://drive.google.com/open?id=0B4E8K0RqzgwcMW16Q19JdE4wM3c

  ตอบลบ
 12. ม.10 https://drive.google.com/file/d/0Bx1usNi8h4z9TzNSYVVWZEszeG8/view?usp=sharing

  ตอบลบ
 13. ม.10 ไฟล์ excel https://drive.google.com/file/d/0Bx1usNi8h4z9T1ZfdUxuWTY4bjA/view?usp=sharing

  ตอบลบ
 14. มาตรฐาน 15
  https://drive.google.com/file/d/0B5QVALTEorGALVNqb2gyRUVrNlU/view?usp=sharing
  https://drive.google.com/file/d/0B5QVALTEorGAaWZLX196Z3lZSTQ/view?usp=sharing

  ตอบลบ
 15. มาตรฐาน 3
  https://drive.google.com/file/d/0B5QVALTEorGATEJkbzFvY1NHQkk/view?usp=sharing
  https://drive.google.com/file/d/0B5QVALTEorGANG1rX0EzcHVoT3c/view?usp=sharing

  ตอบลบ
 16. มาตรฐานที่2
  https://drive.google.com/file/d/0B8nfFTWAkXJGLWNnM19rRllnT0E/view?usp=sharing

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มาตรฐาน2
   https://drive.google.com/file/d/0B8nfFTWAkXJGVER0MFVETXhNTlE/view?usp=sharing

   ลบ
 17. มาตรฐานที่ 11
  https://drive.google.com/open?id=0Bz1ibpUMkWTNZ19CVGtNY0lDNkU
  https://drive.google.com/open?id=0Bz1ibpUMkWTNc1g2TW1XbU1zYjA

  ตอบลบ
 18. มาตรฐานที่ 8 2559
  http://gg.gg/std8Crms6

  ตอบลบ
 19. มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2560
  https://drive.google.com/drive/folders/10foZl2VptByXL3jnTwggnuY3XFyd3uBt

  ตอบลบ
 20. มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น https://drive.google.com/drive/folders/1c6QezbJBwnuO66sAuZ50dXQQ3GfSebJQ

  ตอบลบ